20:52 22/06/2015

Hai quỹ mở TCEF và TCBF chính thức được chào bán

Hà Anh

Công ty sẽ chào bán tối thiểu 6 triệu chứng chỉ quỹ, mệnh giá 10.000 đồng với mức phí phát hành lần đầu từ 0%-2% giá trị lệnh mua

Trang web của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương.<br>
Trang web của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương.<br>
Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) công bố chính thức chào bán Quỹ mở Đầu tư cổ phiếu (TCEF) và Quỹ mở Đầu tư trái phiếu (TCBF) ra công chúng với mức vốn điều lệ ban đầu của mỗi quỹ là 60 tỷ đồng.

Theo đó, công ty sẽ chào bán tối thiểu 6 triệu chứng chỉ quỹ có mệnh giá 10.000 đồng với mức phí phát hành lần đầu từ 0%-2% giá trị lệnh mua.

Ngân hàng giám sát và lưu ký của hau quỹ trên là Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng chỉ quỹ với giá trị mua tối thiểu là 5 triệu đồng/lệnh mua từ ngày 5/7 đến hết ngày 30/8 qua đại lý phân phối là Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCS).

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương cho biết, Quỹ cổ phiếu TCEF sẽ tập trung đầu tư vào những nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn mang lại lợi tức cao cho các nhà đầu tư...

Ngoài ra, Quỹ cũng sẽ đầu tư vào những trái phiếu được phát hành từ công ty có xếp hạng tín dụng cao hoặc được ngân hàng uy tín bảo lãnh.

Bên cạnh đó, Quỹ trái phiếu TCBF sẽ tập trung đầu tư vào trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp lớn hoặc được các ngân hàng uy tín bảo lãnh sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có "khẩu vị" rủi ro thấp hơn.

Cũng theo đại diện TCS, với Quỹ đầu tư cổ phiếu, khi thị trường cổ phiếu tốt, quỹ có thể đầu tư 100% vào cổ phiếu. Trái lại khi các điều kiện của thị trường hoặc của nền kinh tế được xem là bất lợi cho các hoạt động đầu tư, Quỹ có thể đầu tư toàn bộ hoặc chuyển phần lớn tài sản của Quỹ bằng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các tài sản có thu nhập cố định ít rủi ro.