20:56 20/09/2013

Hai quỹ ngoại "gom" cổ phiếu FPT

Hà Anh

Hai quỹ nhận chuyển nhượng là Forward International Dividend Fund và Forward Select Em Dividend Fund

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Tập đoàn FPT (mã FPT-HOSE).

Theo đó, VSD chuyển quyền sở hữu 300.000 cổ phiếu FPT từ nhà đầu tư Lotus - Mekong River Equity Fund sang nhà đầu tư Forward International Dividend Fund và 60.000 cổ phiếu FPT từ nhà đầu tư Lotus - Mekong River Equity Fund sang nhà đầu tư Forward Select Em Dividend Fund.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là 20/9/2013.

Trước đó, Tập đoàn FPT đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2013 với doanh thu đạt 17.313 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, tương đương 64% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế 8 tháng năm 2013 của FPT đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2012, tương đương 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 986 tỷ đồng, tăng tương ứng 5% và 3% so với cùng kỳ, bằng lần lượt 60% và 58% kế hoạch năm.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 8 tháng đạt 3.599 đồng/cổ phiếu, tăng 2% so với cùng kỳ và tương đương 58% kế hoạch cả năm.