08:04 03/01/2013

Hai tổng công ty rao bán quyền mua cổ phiếu MBB

Hà Anh

MBB thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam và Tổng công ty 28

Diễn biến giá cổ phiếu MBB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MBB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam và Tổng công ty 28.

Theo đó, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam dự kiến bán hết 52.882.207 quyền mua cổ phiếu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận từ ngày 4/1/2013.

Cũng trong thời gian trên, Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty 28, cổ đông nội bộ của MBB đăng ký bán hết 8.307.057 quyền mua cổ phiếu.

Ông Hà Tiến Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị MBB, đồng thời là chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, là người đại diện vốn góp của công ty này vào MBB. Còn ông Đậu Quang Lành là thành viên Hội đồng Quản trị và là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty 28.

Được biết, MBB được phép chào bán 62,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, MBB phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 20 quyền thì được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 12,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.