11:03 28/12/2011

HAI và PTL công bố kết quả kinh doanh năm 2011

Hà Anh

Hai doanh nghiệp trên HSX là HAI và PTL công bố kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất cho năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu HAI trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HAI trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI) và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL) công bố kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất cho năm 2012.

Theo đó, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI) thực hiện được 691,55 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 59,5 tỷ đồng, cổ tức 2011 là 20% bằng tiền mặt.

Năm 2011 (niên độ 1/10/2010 - 30/10/2011) công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 835,57 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 95,01 và 83,13 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 20%.

Năm 2012 (niên độ tài chính 01/10/2011 – 30/9/2012) công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 916 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90,44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 67,83 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%.

Công ty cũng thống nhất phát hành 2.899.993 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Trong đó, 500.002 cổ phiếu của đợt phát hành trước đây chưa phát hành hết, còn 2.399.991 cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ.

Ngoài ra, đại hội đồng ý cho Hội đồng Quản trị chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp Sông MêKông (Đồng Tháp).

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HSX) cho biết năm 2011, tổng doanh thu của PTL đạt 755,48 tỷ đồng và mới hoàn thành được 37,8% kế hoạch năm (2.000 tỷ đồng).

Trong năm 2011, công ty đã hoàn thành chuyển nhượng 67 căn hộ dự án Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng trong đợt bán đầu tiên và thành lập chi nhánh để thực hiện công tác quản lý tòa nhà.

Đồng thời, công ty tiếp tục việc thi công một số dự án trọng điểm như chung cư Petroland quận 2, chung cư cao tầng Mỹ Phú, sân Golf và biệt thực sinh thái Cù Hin Cam Ranh; chuẩn bị công tác đầu tư các dự án mới như đường Vành Đai 2, chung cư Thăng Long, khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu...

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 880 tỷ đồng và hoàn thành thi công chung cư Petroland quận 2, chung cư cao tầng Mỹ Phú để bàn giao cho khách hàng, dự kiến khởi công chung cư Thăng Long, thi công phần hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị mới Dầu khí Vũng Tàu và tiếp tục công tác đầu tư đường Vành Đai 2.