22:35 18/11/2013

Hạn cuối để sáp nhập DaiABank vào HDBank

Nhật Nam

Sau 20 năm hoạt động, DaiABank phải thực hiện thủ tục xóa tên gọi trong sổ đăng ký doanh nghiệp

DaiABank được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/7/1993, là ngân 
hàng cổ phần đầu tiên hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.
DaiABank được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/7/1993, là ngân hàng cổ phần đầu tiên hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 2687/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc sáp nhập DaiABank và HDBank; đồng thời, thu hồi giấy phép hoạt động của DaiABank.

HDBank có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của DaiABank. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định trên có hiệu lực thành (20/12/2013), HDBank phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

DaiABank có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho HDBank. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định trên có hiệu lực thành, DaiABank phải hoàn trả Ngân hàng Nhà nước bản gốc giấy phép hoạt động; hoàn trả giấy phép thành lập cho UBND tỉnh Đồng Nai; thực hiện thủ tục xóa tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, DaiABank thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

DaiABank được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/7/1993, là ngân hàng cổ phần đầu tiên hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khởi đầu chỉ là ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn hoạt động tại tỉnh Đồng Nai với 1 tỷ đồng vốn điều lệ, đến nay ngân hàng này có vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng, có 64 điểm giao dịch trên cả nước tính đến tháng 6/2012.