15:57 20/02/2013

Handico tiếp tục đăng ký thoái vốn tại HBS

Hà Anh

Handico muốn đăng ký bán hết 1.250.100 cổ phiếu HBS, chiếm 3,79% vốn điều lệ, từ ngày 20/2/2013 đến ngày 19/3/2013

Diễn biến giá cổ phiếu HBS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HBS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) thông báo kết quả giao dịch và đăng ký giao dịch bán cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Theo đó, Handico, do ông Phạm Quý Trọng - Ủy viên Hội đồng Quản trị và là người đại diện phần vốn góp tại HBS, đăng ký bán hết 1.250.100 cổ phiếu, chiếm 3,79% vốn điều lệ.

Thời gian giao dịch từ ngày 20/2/2013 đến ngày 19/3/2013. Phương thức giao dịch là khớp lệnh với mục đích giao dịch là hoàn thành việc bán cổ phiếu.

Trước đó, Handico đăng ký bán hết 1.250.100 cổ phiếu, chiếm 3,79% vốn điều lệ HBS từ ngày 8/1/2013 đến ngày 7/2/2013 nhưng không bán được do khớp lệnh trên thị trường tập trung, lượng cổ phiếu đăng ký không bán được trong thời gian đã đăng ký.

Như vậy, Hadico liên tiếp muốn thoái vốn tại HBS từ tháng 8/2012 tới nay nhưng vẫn không bán được. Hiện giá cổ phiếu HBS đang được giao dịch quanh mức 6.000 đồng.

Được biết, doanh thu quý 4 của HBS đạt 8,113 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 đạt 35,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 73,22 triệu đồng, lũy kế cả năm đạt 234 triệu đồng.