22:13 28/02/2011

Hãng bảo hiểm của Đức mua 25% cổ phần Bảo hiểm GIC

Anh Minh

Tập đoàn Bảo hiểm ERGO (Đức) sẽ mua 10 triệu cổ phần và trở thành đối tác chiến lược của Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC)

Ông Hồ Nam Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị GIC, nói rằng thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao vị trí của GIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
Ông Hồ Nam Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị GIC, nói rằng thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao vị trí của GIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
Ngày 28/2, Tập đoàn Bảo hiểm ERGO (Đức) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu (GIC).

Theo thỏa thuận hợp tác, ERGO sẽ mua 10 triệu cổ phần của GIC và trở thành đối tác chiến lược. Khoản đầu tư này trị giá 380 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 25%.

Ngoài ra, ERGO cũng cam kết sẽ hỗ trợ GIC về kỹ thuật với giá trị khoảng 46 tỷ đồng.

Công ty Tư vấn Horizon Capital là tổ chức tư vấn cho GIC trong thương vụ này.

Ông Hồ Nam Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị GIC, nói rằng thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao vị trí của GIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, thông qua việc nhận chuyển giao các kỹ thuật và nghiệp vụ bảo hiểm (trong đó tập trung cho các sản phẩm bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, cháy nổ và vận chuyển) từ đối tác chiến lược mới.

Trong khi đó, ông Jochen Messemer, Chủ tịch Tập đoàn ERGO, cho biết lý do đầu tư vào GIC là tiềm năng rộng lớn của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ của thị trường này đã đạt 700 triệu USD trong năm ngoái và vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm là lý do để ERGO đến Việt Nam.

GIC thành lập năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2010, công ty này đã đạt doanh số trên 420 tỷ đồng và đã có mặt tại 50 tỉnh thành với 7.500 đại lý trên cả nước.

ERGO là tập đoàn bảo hiểm đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, có hơn 40 triệu khách hàng và doanh thu trong năm 2010 đã đạt 19 tỷ Euro.