23:11 26/08/2015

Hàng loạt cổ phiếu vẫn bị giữ nguyên diện cảnh báo

Hà Anh

HOSE thông báo đã nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2015 của ATA, TCR, CIG, GTT, BSI, VIS, SAV, VNH và VOS

Trụ sở Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA).
Trụ sở Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA).
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2015 của ATA, TCR, CIG, GTT, BSI, VIS, SAV, VNH và VOS.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có mã chứng khoán trên vẫn tiếp tục bị lỗ và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

HOSE cho biết sẽ tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với các cổ phiếu trên và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với các cổ phiếu này sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Bên cạnh đó, HOSE cũng có thông báo quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 26/08/2015 do lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 7,55 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã soát xét tại ngày 30/6/2015 là -116,38 tỷ đồng.

* Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA) là -49,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2015 là -27,74 tỷ đồng.

* Theo báo cáo hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR) 6 tháng đầu năm 2015 là -23,63 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2015 là -31,73 tỷ đồng.

* Theo báo cáo tổng hợp thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần COMA 18 (mã CIG) là -4,32 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2015 là -93,64 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (mã GTT) tính đến ngày 30/6/2015 của là -57,16 tỷ đồng và công ty vẫn bị lỗ lũy kế -239,85 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI) 6 tháng đầu năm 2015 là 55,46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2015 là -42,2 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS) tính đến ngày 30/6/2015 là -36,5 tỷ đồng và công ty vẫn bị lỗ lũy kế -57,3 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã SAV) tính đến ngày 30/6/2015 của SAV là -9,38 tỷ đồng và công ty vẫn bị lỗ lũy kế -33,39 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2015 của SAV như sau: “Trong 6 tháng đầu năm 2015, một chi phí lãi vay là 905,8 triệu đồng. Công ty không đưa vào chi phí hoạt động tài chính mà phân bổ vào dự án”.

* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (mã VNH) là -2,12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2015 là -45,07 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (mã VOS) 6 tháng đầu năm 2015 là -187,780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2015 là -333,635 tỷ đồng.