08:05 04/06/2013

Hàng loạt công ty niêm yết thay đổi nhân sự

Hà Anh

SBC, L10, TPC, BGM, VCF, ORS, DLR, PSI và PRC vừa thông báo thay đổi nhân sự cao cấp

Diễn biến giá cổ phiếu SBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
SBC, L10, TPC, BGM, VCF, ORS, DLR, PSI và PRC vừa thông báo thay đổi nhân sự cao cấp.

* Công ty Cổ phần Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Đàm Phan Liêm, sinh năm 1966, hiện giữ chức vụ Phó tổng giám, làm Tổng giám đốc công ty, thay thế ông Nguyễn Quang Tiếp, kể từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) thông báo về việc Phó tổng giám đốc Trần Văn Tiến nghỉ hưu theo chế độ, từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) bổ nhiệm ông Phạm Văn Mẹo, thành viên Hội đồng Quản trị đảm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty, từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HOSE) thông báo bầu ông Ngỗ Văn Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Vũ Văn Thảo, ông Nguyễn Quang Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị thay cho ông Đặng Văn Kỳ, kể từ ngày 30/5/2013.

* Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) thông báo bà Trương Thị Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay cho ông Lê Hùng Dũng - Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) bổ nhiệm ông Phạm Đức Duy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát công ty thay cho bà Trần Thị Kim Ánh, từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2011-2016 từ ngày 2/5/2013.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DLR-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Đào Ngọc Phương Nam đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (mã PSI-HNX) thông báo bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

* Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) thông báo ông Trần Viết Hòe thôi giữ chức Phó giám đốc công ty, kể từ ngày 1/6/2013.