18:06 01/04/2015

Hàng loạt nhà đầu tư bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ra quyết định xử phạt 5 nhà đầu cá nhân và một nhà đầu tư tổ chức với số tiền là hơn 300 triệu đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVL trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVL trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Văn Thảo Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land, bà Lâm Thị Thu Phương, ông Nguyễn Văn Tốn, bà Nguyễn Thị Phô, bà Nguyễn Thị Dung.

Cụ thể, ông Văn Thảo Nguyên (địa chỉ tại 176 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM) bị phạt 42,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch bán 115.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (mã SBC) vào ngày 5/12/2014.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land bị phạt 100 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX (Ngày 28/11/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land đã mua 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí (mã PVL). Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2014, HNX mới nhận được báo cáo về sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land).

Tại quyết định khác, bà Lâm Thị Thu Phương bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, ngày 22/4/2014, bà Phương mua 495.224 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (mã TET) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0% lên 10,42% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc nhưng đến ngày 24/6/2014 mới thực hiện báo cáo với HNX.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tốn (Hà Nội) bị phạt 50 triệu do không báo cáo theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX về giao dịch mua 200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã VDN), dẫn tới tỷ lệ sở hữu đạt 10,15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của VDN.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phô (Tp.HCM) bị phạt 30 triệu đồng do từ ngày 6/1/2014 đến ngày 30/6/2014, bà Phô đã sử dụng các tài khoản khác nhau để giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch.

Cuối cùng, bà Nguyễn Thị Dung (Hà Nội) bị phạt 35 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ngày 16/12/2014, bà Nguyễn Thị Dung bán 120.000 cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Đến ngày 20/1/2015, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Nguyễn Thị Dung.