16:31 25/07/2018

Hành trình đổi mới của CB sau 3 năm trở lại thị trường

Thanh Hương

Năm 2018, tròn 3 năm Ngân hàng Xây dựng (CB) chính thức thuộc sở hữu vốn 100% Nhà nước với sự hỗ trợ toàn diện của Vietcombank

Hiện tại toàn hệ thống CB có 109 điểm hoạt động.
Hiện tại toàn hệ thống CB có 109 điểm hoạt động.

Năm 2018, tròn 3 năm Ngân hàng Xây dựng (CB) chính thức thuộc sở hữu vốn 100% Nhà nước với sự hỗ trợ toàn diện của Vietcombank. 3 năm trở lại thị trường là cả một chặng đường ghi dấu những bước chuyển mình quan trọng, đánh dấu sự đổi mới toàn diện trên các mặt hoạt động của CB.

Còn nhớ, tại thời điểm này của hơn 3 năm về trước (ngày 5/3/2015), với dấu mốc chuyển đổi mô hình hoạt động, mở ra cơ hội và cũng là thách thức rất lớn đối với CB. Tại thời điểm đó, CB gặp rất nhiều khó khăn, hàng ngày đối mặt với tình trạng mất thanh khoản, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc của Ngân hàng tiền nhiệm.

Đánh giá được những khó khăn phải đối mặt, để có thể kiện toàn được bộ máy hoạt động, CB tập trung chú trọng đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Với nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm từ Vietcombank được Ngân hàng Nhà nước điều động tham gia quản trị, điều hành hầu hết các hoạt động trọng tâm, những định hướng chiến lược của CB trong cạnh tranh thị trường từng bước được cải thiện.

Tính đến nay, sau 3 năm hoạt động, nỗ lực vượt lên gian khó, trong bối cảnh chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và phải đối mặt với những khó khăn, yếu kém nội tại, nhưng với sự hỗ trợ lớn của Ngân hàng Nhà nước và sự nỗ lực của tập thể đội ngũ nhân viên, CB đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Thứ nhất, CB đã giữ vững được ổn định trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, củng cố và gia tăng niềm tin của khách hàng đối với hoạt động của CB. Quy mô các hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh so trước thời điểm 5/3/2013. Số dư huy động vốn tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Đối với hoạt động cho vay: sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép triển khai cho vay trở lại, CB đã triển khai cho vay đa dạng các sản phẩm tín dụng mới đối với cá nhân (cho vay mua xe ô tô , cho vay mua nhà ở/đất ở, xây mới, cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, bảo lãnh trong nước…).

Riêng năm 2017, CB đã dành nguồn vốn tín dụng gần 3.000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển của các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn vốn này cũng được sử dụng tương đương cho kế hoạch tín dụng năm 2018.

Thứ hai, về công tác xử lý, thu hồi nợ: Trong năm 2017, CB đã thu hồi được trên 5.000 tỷ đồng nợ xấu, trong đó: nhóm nợ riêng lẻ đã thu hồi được trên 500 tỷ (chiếm 50% tổng nợ xấu riêng lẻ; nợ nhóm lớn đã thu hồi hơn 4.700 tỷ đồng. Và trong 2 tháng đầu năm 2018, con số thu hồi nợ xấu tại CB tiếp tục đạt kết quả khả quan.

Đây là dấu ấn đặc biệt quan trọng của CB trong nỗ lực và quyết tâm xử lý nợ do đặc điểm các khoản nợ xấu của CB rất phức tạp, liên quan đến các vụ án, tài sản bị kê biên..; kết quả xử lý nợ phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ và kết quả xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, CB đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai các nhiệm vụ trong Đề án tái cơ cấu sau khi phê duyệt đề án: Về nhân sự, cùng với nguồn nhân lực có chất lượng từ Vietcombank tham gia quản lý, điều hành, CB đã sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo được đội ngũ cán bộ nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc mới; Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro: Xây dựng hoàn chỉnh các quy định, quy trình hoạt động; Nâng cấp, cải thiện hạ tầng công nghệ, chủ động triển khai thành công một số dự án hiện đại hóa trong hoạt động cho vay và điều hành hoạt động ngân hàng như phần mềm quản lý cho vay, giải pháp quản trị văn phòng điện tử, hệ thống kiểm soát chi phí tự động, quản trị rủi ro.

Đồng thời, trong năm 2018, CB dự kiến sẽ triển khai quy hoạch mạnh mẽ mạng lưới hoạt động. Hiện tại toàn hệ thống CB có 109 điểm hoạt động. Nhằm nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống mạng lưới CB theo chủ trương đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, thời gian tới, CB sẽ quy hoạch lại hệ thống các Chi nhánh, tập trung đầu tư trang thiết bị tiện ích, mở thêm điểm hoạt động tại các địa bàn kinh doanh hiệu quả, bên cạnh đó sẽ di dời, chấm dứt hoạt động đối với các điểm hoạt động không hiệu quả. Hoạt động quy hoạch mạng lưới không ngoài mục tiêu khai thác hoạt động hiệu quả điểm bán theo nhu cầu khách hàng và thị trường.

Chia sẻ về định hướng hoạt động năm 2018, Lãnh đạo CB cho biết: "Năm 2018, CB chú trọng vào 3 nhiệm vụ chính: Tập trung thu hồi những khoản nợ lớn, đẩy mạnh kinh doanh ngân hàng bán lẻ và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động gắn liền với kết quả kinh doanh. CB tin tưởng vào những định hướng hoạt động đã đặt ra, tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn hoạt động, chú trọng chất lượng nhân sự, đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ theo mô thức quản trị hiện đại...".