10:49 23/01/2008

HAP có công ty đầu tư tài chính

M.Kiều

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hapaco (Hafinco) có vốn điều lệ 100 tỷ đồng (HAP sở hữu 100% vốn)

Ngày 22/1/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết đã nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) công bố thành lập Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hapaco (công ty thành viên của HAP).

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hapaco (Hafinco) có vốn điều lệ 100 tỷ đồng (HAP sở hữu 100% vốn).

Ngành nghề kinh doanh: Các hoạt động đầu tư tài chính; Hoạt động tư vấn đầu tư, môi giới, thế chấp; Hoạt động trợ giúp trung gian tài chính; Hoạt động thỏa thuận và giải quyết giao dịch tài chính...