11:50 20/05/2008

HAP hoàn thành gần 40% kế hoạch lợi nhuận 2008

M.Tú

Bốn tháng đầu năm, lợi nhuận của HAP đạt 31,76 tỷ đồng, hoàn thành 39,7% kế hoạch năm 2008

Bốn tháng đầu năm, lợi nhuận của HAP đạt 31,76 tỷ đồng, hoàn thành 39,7% kế hoạch năm 2008.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, công ty đạt 120,32 tỷ đồng doanh thu, giảm 16,37%, đạt 37,6% kế hoạch; lợi nhuận đạt 31,76 tỷ đồng, hoàn thành 39,7% kế hoạch năm 2008. Dự kiến, doanh thu tháng 5/2008 của Công ty ước đạt 30 tỷ đồng.

Năm 2008, Hapaco đề ra mục tiêu 320 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng; cổ tức đạt từ 10 - 15%.

Đồng thời, công ty sẽ phát hành thêm 26 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ công ty lên 500 tỷ đồng và số tiền thu được qua đợt phát hành này sẽ dùng để thực hiện bổ sung cho dự án lọc hóa dầu (500 tỷ đồng), tòa tháp tài chính HAP-REE (60 tỷ đồng), và thực hiện các dự án mới: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (150 tỷ đồng), bệnh viện Phụ sản quốc tế (110 tỷ đồng)...