09:41 09/09/2008

HAP hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm trong 8 tháng

H.Vũ

HAP công bố trong tháng 8/2008, công ty đạt 39,75 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt gần 8,2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hapaco (HAP-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8.

Theo đó, trong tháng 8/2008, công ty đạt 39,75 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận đạt gần 8,2 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 333,86 tỷ đồng doanh thu, đạt 104,3% kế hoạch cả năm 2008; tuy nhiên lợi nhuận mới chỉ hoàn thành 57,8% kế hoạch năm, đạt đạt hơn 46,26 tỷ đồng.

Năm 2008, mục tiêu doanh thu của toàn công ty đạt 320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của toàn công ty đạt 80 tỷ đồng; cổ tức ở mức 10 - 15% bằng cổ phiếu.