09:31 09/10/2009

HAP thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

N.Anh

HAP dự kiến sẽ phát hành 1.681.637 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá để thưởng cho cổ đông

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HAP từ tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HAP từ tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 15/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 19/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE).

Theo đó, HAP dự kiến phát hành 1.681.637 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10% - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 5/11/2009.

Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức: Cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco - tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C Lê Hồng Phong, Hải Phòng.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HAP  vào những ngày 16, 19, 20/10/2009.