06:20 11/07/2011

HAP thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 12%

Minh Nguyệt

HAP dự kiến phát hành 2.441.258 cổ phần nhằm thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày 18/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 20/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HSX).

Theo đó, HAP dự kiến phát hành 2.441.258 cổ phần nhằm thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% (10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1,2 cổ phiếu mới). Cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco – Tầng 5+6  Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trước đó, ngày 6/7, 1.847.616 cổ phiếu phát hành thêm của HAP đã chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:01 theo thông báo số 64/2011/TB-SGDHCM ngày 25/01/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.