07:54 12/05/2007

Hapaco bác bỏ tin đồn

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Hapaco khẳng định tin đồn sẽ bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược với giá thấp là không đúng

Công ty Cổ phần Hapaco vừa công bố thông tin về tin đồn “Hapaco sẽ bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược với giá thấp hơn giá thị trường từ 35% đến 40%”.

Hapaco khẳng định tin đồn trên là không đúng, nay công ty khẳng định lại như sau: “Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Hapaco và các đối tác ở trong nước cũng như ở nước ngoài thì chưa xác định giá bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, sau khi Hapaco có được Giấy phép phát hành thêm cổ phần thì các bên mới thoả thuận giá cổ phiếu phát hành cho các đối tác chiến lược nhưng phải đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư tương lai. Giá bán cho các đối tác chiến lược phải theo đúng quy định của pháp luật và được công bố trên Bản cáo bạch”.

Sau khi Hapaco công bố thông tin, phiên 10/5, số lượng đặt mua cổ phiếu HAP tăng mạnh, lên 207.880 cổ phiếu, cao hơn đặt bán gần 50.000 cổ phiếu, giá đóng cửa tăng đụng trần, lên 69.500 đồng.