09:16 09/01/2008

Hapaco đạt lợi nhuận tăng hơn 9 lần

Hồng Kỳ

Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng (Hapaco) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2007

Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng (Hapaco) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2007.

Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 12/2007, Hapaco đã đạt 34,5 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận đạt hơn 10,4 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu cả năm 2007 đạt 268,8 tỷ đồng, bằng 229,31% so với cùng kỳ năm trước và đạt 103,38% kế hoạch năm 2007; lợi nhuận đạt 87,25 tỷ đồng, bằng 936,64% so với cùng kỳ năm trước và đạt 317,27% kế hoạch năm 2007.

Hapaco chuyên sản xuất kinh doanh và gia công các sản phẩm giấy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, sản phẩm chế biến từ lâm sản, sản phẩm bao bì, nhựa, gỗ, vải giả da... Đây là công ty có tốc độ phát triển ổn định và luôn đạt mức trên 30%/năm.