10:34 09/05/2008

Hapaco mua lại cổ phiếu quỹ

Hapaco đã thông qua kế hoạch mua từ 500.000 đến 1 triệu cổ phiếu HAP làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) đã thông qua kế hoạch mua từ 500.000 đến 1 triệu cổ phiếu HAP làm cổ phiếu quỹ.

Lý do công ty sẽ mua lại cổ phiếu là trong thời gian qua, cùng với đà suy giảm mạnh của thị trường, cổ phiếu HAP của Hapaco đã giảm giá khá nhanh, trong khi tình hình kinh doanh của công ty phát triển theo chiều hướng tốt. 

Được biết, kết quả khinh doanh 4 tháng đầu năm 2008 với doanh thu tăng 43,87%, lợi nhuận tăng 61,48% so với cùng kỳ (4 tháng đầu năm 2007) và đạt 37,6% doanh thu, 39,7% lợi nhuận so với kế hoạch năm 2008.

Theo Ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hapaco cho biết, 3 dự án bất động sản lớn mà Công ty đã được Đại hội Cổ đông giao thực hiện giai đoạn 2008-2010 (Tòa cao ốc Tài chính HAP-REE 21 tầng; dự án Bệnh viện Phụ sản quốc tế có diện tích đất 12.400 m2 cũng thuộc quyền sở hữu lâu dài của Hapaco; dự án Khu công nghiệp Nam Đình Vũ có diện tích 625 héc-ta, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng ).