08:29 03/10/2017

HAR thoái vốn tại Công ty Miền Đông Thảo và Glenwood Horea

Hà Minh

Quyết định này của Công ty nhằm mục đích bổ sung nguồn tiền và tập trung nguồn lực vào các dự án có tiềm năng lớn hơn

Thời gian gần đây HAR đã thực hiện hàng loạt các dự án M&A nhằm thay đổi bộ mặt của công ty.
Thời gian gần đây HAR đã thực hiện hàng loạt các dự án M&A nhằm thay đổi bộ mặt của công ty.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR) vừa công bố thông tin thoái vốn tại hai công ty nhằm tái cơ cấu hoạt động đầu tư.

Theo đó, nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản đầu tư và tập trung nguồn lực cho các dự án mua bán sáp nhập (M&A) trọng điểm, Hội đồng Quản trị HAR đã quyết định thoái vốn tại Công ty TNHH Miền Đông Thảo và Công ty Cổ phần Glenwood Horeca.

Quyết định này của Công ty nhằm mục đích bổ sung nguồn tiền và tập trung nguồn lực vào các dự án có tiềm năng lớn hơn.

Được biết, thời gian gần đây HAR đã thực hiện hàng loạt các dự án M&A nhằm thay đổi bộ mặt của công ty. Điển hình nhất là hai thương vụ mua lại 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu du dịch Đảo San Hô và mua đến 51% vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng.

Không chỉ dừng lại ở đây, lãnh đạo HAR cho biết đang tiếp tục thực hiện các thương vụ M&A khác trong tương lai gần nhằm tích lũy tài sản.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017, HAR nắm giữ 30% vốn Công ty TNHH Miền Đông Thảo, trong khi đó, tỷ lệ vốn góp của HAR tại Glenwood Horea là 18,89%. Khoản đầu tư của HAR tại Công ty TNHH Miền Đông Thảo và Glenwood Horea có giá gốc lần lượt là 8,16 tỷ đồng và 5,1 tỷ đồng.

Với kế hoạch thoái vốn này, nếu thành công, khoản tiền hơn 13 tỷ đồng sẽ được ghi vào doanh thu của HAR trong báo tài chính sau khi hoàn thành các thủ tục.