09:23 29/11/2007

HASTC: 4 doanh nghiệp đăng ký niêm yết cổ phiếu

H.Vũ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu 4 công ty

Ngày 28/11, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu 4 công ty.

Đó là: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 có vốn điều lệ 31 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu gồm: Nhà nước nắm giữ 24,4%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 75,6%.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 0%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 95.45%, cổ phiếu quỹ: 4.55%.

Công ty Cổ phần DIC số 4 có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 20%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 80%.

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 720 có vốn điều lệ: 12.615.540.000 đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 65.48%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 34.52%.