09:32 29/11/2007

HASTC chấp thuận cho 2 công ty niêm yết cổ phiếu

H.Vũ

Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm và Công ty Cổ phần Sách đại học – dạy nghề được chấp thuận về nguyên tắc để niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội

Ngày 27/11/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm (mã chứng khoán: HCC) và Công ty Cổ phần Sách đại học – dạy nghề (mã chứng khoán: HEV) được niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cẩm sẽ niêm yết 1.622.802 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) với tổng giá trị niêm yết hơn 16 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sách đại học – dạy nghề sẽ niêm yết 1 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) với tổng giá trị niêm yết là 10 tỷ đồng.