09:52 31/08/2007

HASTC có thành viên thứ 52

Hoài Vũ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền

Ngày 28/8/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã có quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền thành thành viên thứ 52 của Trung tâm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền (có trụ sở chính đặt tại số 226 bến Chương Dương, quận 1, Tp.HCM.

Với mức vốn điều lệ 135 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Sau khi được công nhận tư cách thành viên giao dịch, Chứng khoán Gia Quyền đã chính thức triển khai hoạt động giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 29/8/2007.