09:33 19/05/2008

HASTC có thêm thành viên mới

H.Vũ

Sàn Hà Nội công nhận tư cách thành viên cho Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital

Ngày 15/5, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa có quyết định công nhận tư cách thành viên cho Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital, thành viên thứ 79 của HASTC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital (ECC) có trụ sở chính tại Hà Nội. ECC có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 80/UBCK-GP ngày 25/1/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 12/UBCK-GCN ngày 25/01/2008, thực hiện các hoạt động kinh doanh như: môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.

Sau khi được công nhận tư cách thành viên, Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital sẽ triển khai hoạt động trên HASTC từ ngày 19/5/2008.