11:10 26/04/2009

HASTC đưa cổ phiếu thứ 10 vào diện cảnh báo

N.Anh

Sàn Hà Nội vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Thuỷ sản Bạc Liêu (mã BLF) vào diện cảnh báo

Một sản phẩm của Công ty Thủy sản Bạc Liêu.
Một sản phẩm của Công ty Thủy sản Bạc Liêu.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (mã BLF) vào diện bị cảnh báo.

Theo đó, căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-TTGDCKHN ngày 31/12/2007 và Quyết định số 137/QĐ-TTGDCKHN ngày 14/4/2009 của HASTC về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ-TTGDCKHN, Trung tâm đã đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu vào diện bị cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 là số âm.

Được biết, BLF công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 277,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 2,23 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2009, BLF vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 56,29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,37 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2009, tổng tài sản của công ty đạt 250,83 tỷ đồng.

Trước đó, HASTC đã đưa 9 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo của các công ty gồm: Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT); Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA); Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC); Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC); Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC); Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1).