10:45 28/04/2009

HASTC đưa cổ phiếu thứ 11 vào diện cảnh báo

N.Anh

Sàn Hà Nội vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC) vào diện bị cảnh báo

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu AGC từ ngày 2/3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu AGC từ ngày 2/3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC) vào diện bị cảnh báo.

Theo đó, căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-TTGDCKHN ngày 31/12/2007 và Quyết định số 137/QĐ-TTGDCKHN ngày 14/4/2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ-TTGDCKHN, Trung tâm đã đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang vào diện bị cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 là số âm.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của AGC trong quý 1/2009 đạt 584,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,07 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2009, tổng tài sản của công ty đạt 403,23 tỷ đồng.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Trung tâm.

Trước đó, HASTC đã đưa 10 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo của các công ty gồm: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (mã BLF); Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT); Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA); Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC); Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC); Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC); Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1).