13:50 07/09/2011

“Hầu hết các ngân hàng vượt trần lãi suất”

Thùy Duyên

Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước chính thức thừa nhận qua văn bản về tình trạng vượt trần lãi suất huy động

Nếu thực hiện nghiêm, người gửi tiền từ nay sẽ phải chấp nhận mức lãi suất tối đa 14%/năm thay vì có thể thỏa thuận từ 17% - 19%/năm như thời gian qua.
Nếu thực hiện nghiêm, người gửi tiền từ nay sẽ phải chấp nhận mức lãi suất tối đa 14%/năm thay vì có thể thỏa thuận từ 17% - 19%/năm như thời gian qua.
Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước chính thức thừa nhận qua văn bản về tình trạng vượt trần lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại.

Hôm nay (7/9), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đôla Mỹ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chỉ thị này thừa nhận rằng: “Trong thời gian qua, hầu hết tổ chức tín dụng đã thực hiện lãi suất huy động đồng Việt Nam và lãi suất huy động bằng đôla Mỹ cao hơn mức lãi suất quy định”.

Việc vượt trần này có dưới nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, “vi phạm nghiêm trọng” các quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ gây rủi ro cho tổ chức tín dụng.

Do đó, để bình ổn thị trường và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh với mức lãi suất phù hợp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra yêu cầu chấn chỉnh.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải thực hiện đúng mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ được quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN; tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ, chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của tổ chức tín dụng để xảy ra vi phạm, không chấp hành chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; chủ động phát hiện và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cạnh tranh không lành mạnh vi phạm mức lãi suất huy động.

Chỉ thị yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cần tổ chức và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về lãi suất huy động vốn theo quy định hiện hành.

Về biện pháp xử lý, đối với các tổ chức tín dụng vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng bị đình chỉ, miễn nhiệm không được đảm nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành tại chính tổ chức tín dụng đó trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bị đình chỉ, miễn nhiệm; hạn chế mở rộng phạm vi, quy mô, địa bàn hoạt động của tổ chức tín dụng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bị xử lý; hạn chế hoặc tạm đình chỉ hoạt động huy động và cho vay của đơn vị vi phạm thuộc tổ chức tín dụng đó.

Như vậy, sau khoảng nửa năm thực hiện cơ chế trần lãi suất huy động, tình trạng vượt trần kéo dài và được phản ánh nhiều, Ngân hàng Nhà nước mới chính thức thừa nhận qua văn bản và có chỉ thị chỉ đạo thực hiện nghiêm. Và cho đến nay, trước thực tế đó, vẫn chưa có một trường hợp nào bị phát hiện, xử lý một cách chính thức công khai.