11:21 23/07/2009

Hầu hết đảo có sóng di động và Internet vào 2015

Nội dung chính của đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt

100% người dân sống trên các đảo phải thu được các chương trình phát thanh, truyền hình.
100% người dân sống trên các đảo phải thu được các chương trình phát thanh, truyền hình.
Theo mục tiêu của đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo đặt chỉ tiêu đến năm 2015, hầu hết các đảo có người dân sinh sống thuộc chủ quyền của Việt Nam được phủ sóng di động, cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet.

Bên cạnh đó, 100% người dân sống trên các đảo phải thu được các chương trình phát thanh, truyền hình.

Với thời gian thực hiện từ năm 2010-2015, mục tiêu của đề án là phổ cập, cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình đa dạng, chất lượng cao cho các vùng biển, đảo của Việt Nam; mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trên các vùng biển, đảo.

Nội dung của đề án là nâng cấp hạ tầng mạng lưới thông tin công cộng phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng cho khu vực biển và đảo; mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin biển, đảo như tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn để tăng cường chất lượng vùng phủ sóng của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tại biển Đông.

Đồng thời, theo đề án này, các trạm phát thanh ven biển sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tăng cường phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục và chất lượng cao tại các vùng biển có hoạt động kinh tế của Việt Nam.

Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 22/7.

(TTXVN)