14:24 24/05/2010

HAX, TNA và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 4

N.Anh

HAX, TNA và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010

Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
HAX, TNA và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong tháng 4/2010 đạt 83,57 tỷ đồng, lũy kế đạt 241,02 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 4 đạt 1,3 tỷ đồng, lũy kế đạt 4,2 tỷ đồng.

Được biết, đại hội cổ đông HAX thông qua kế hoạch năm 2010 với doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố doanh thu thuần tháng 4 đạt 81,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 247,5 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm 2010. Lợi nhuận trước thuế tháng 4 đạt 3,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 12,6 tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch năm 2010.

Được biết, Đại hội cổ đông TNA thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX) công bố tổng doanh thu tháng 4/2010 đạt 13,46 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 50,27 tỷ đồng, bằng 30,47% kế hoạch năm. Lợi nhuận tháng 4 đạt 2,15 tỷ đồng, lũy kế đạt 8,89 tỷ đồng, bằng 34,66% kế hoạch năm.

Được biết, đại hội đồng cổ đông VNC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 165 tỷ đồng, chi trả cổ tức tối thiểu là 12%/năm.