08:33 08/07/2011

HAX trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu

Minh Nguyệt

HAX chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 26%/mệnh giá.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 18/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX).

Theo đó, HSX sẽ phát hành 966.701 cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:12 (12%/mệnh giá) (100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới).

Đồng thời, HAX dự kiến phát hành 2.094.519 cổ phiếu nhằm thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:26 (26%/mệnh giá) (100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 26 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: các cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu , cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - số 10, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Được biết, Hội đồng Quản trị HAX đã quyết định danh sách đối tác chiến lược dự kiến cho đợt phát hành riêng lẻ năm 2011 tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng gồm: Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd; Công ty Bảo hiểm AAA và Công ty TNHH Nhựa Phước Thành.