09:56 21/04/2008

Haxaco sẽ tăng vốn điều lệ

M.Tú

Trong năm 2008, Haxaco sẽ tăng vốn điều lệ từ 43,3 tỷ đồng lên 80 tỷ nhằm mở rộng quy mô hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 và giai đoạn từ 2008 - 2012.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2008 ước đạt 593,16 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 15,56 tỷ, tăng 25,3% về doanh thu và tăng 100% về lợi nhuận so với thực hiện 2007; cổ tức từ 15% trở lên.

Cũng trong năm 2008 này, Haxaco sẽ tăng vốn điều lệ từ 43,3 tỷ đồng lên 80 tỷ nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Giai đoạn từ 2008 - 2012 sẽ xây dựng toà nhà văn phòng, hợp tác mở thêm Showroom tại Tp.HCM, đầu tư vào khu công nghiệp Củ Chi, đầu tư vào các công ty chưa niêm yết trong các lĩnh vực liên quan đến các hoạt động của Haxaco và các khoản đầu tư khác...