08:28 19/09/2011

HBB chuẩn bị niêm yết bổ sung 105 triệu cổ phiếu trên HNX

Hà Anh

Habubank dự kiến niêm yết bổ sung toàn bộ 105 triệu cổ phiếu mới trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 10/2011

Biểu đồ giá cổ phiếu HBB trong 3 tháng vừa qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu HBB trong 3 tháng vừa qua - Nguồn: HNX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội - Habubank (mã HBB-HNX) thông báo đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng và chính thức đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từ ngày 9/9/2011.

Việc tăng vốn điều lệ lần này đã được thực hiện thông qua việc chuyển đổi thành công 10,5 triệu trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 thành 105 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng, tương đương 1.050 tỷ đồng vào cuối tháng 8 vừa qua.

Theo ông Nguyễn Văn Bảng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Habubank cho biết việc tăng vốn điều lệ là điều kiện cần thiết để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các quy định mới về an toàn hoạt động ngân hàng ngày càng được thắt chặt và môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

Ông Bảng cũng cho biết: “Việc tăng vốn điều lệ giúp Habubank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, tăng cường khả năng cạnh tranh và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ của Habubank nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc”.

Habubank dự kiến niêm yết bổ sung toàn bộ 105 triệu cổ phiếu mới trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 10/2011.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của HBB, thu nhập lãi thuần đạt 343,719 tỷ đồng; lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 32,315 tỷ đồng; lãi/lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối -74,317 tỷ đồng; lãi/lỗ thuần từ mua bán kinh doanh chứng khoán đạt 4,703 tỷ đồng; lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 324,679 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt 397,102 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 213,242 tỷ đồng; EPS đạt 711 đồng.

Năm 2011, HBB đặt mục tiêu với tổng tài sản đạt từ 45.500 - 46.500 tỷ đồng; tổng huy động đạt từ 40.000 - 41.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 22.000 - 23.000 đồng; lợi nhuận trước thuế đạt từ 700-750 tỷ đồng; cổ tức từ 14-16%.