08:27 24/10/2011

HBB phát hành 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Hà Anh

HBB sẽ dùng số tiền này bổ sung vào vốn kinh doanh, mở rộng quy mô cho vay và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng

Diễn biến giá cổ phiếu HBB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu HBB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội - Habubank (mã HBB-HNX) thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011.

Theo đó, HBB sẽ phát hành 9,6 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,37% với tổng giá trị trái phiếu phát hành là 960 tỷ đồng.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 11,7%/năm. HBB sẽ trả lãi một lần vào thời điểm đáo hạn và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi 1:10.

HBB dự kiến sẽ dùng toàn bộ vốn thu được từ đợt phát hành nhằm bổ sung vào vốn kinh doanh, mở rộng quy mô cho vay và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Trước đó, HBB đã hoàn tất việc chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu thành 105 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng.