06:37 17/07/2008

HBC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nguyệt Anh

HBC dự kiến phát hành thêm 1.620.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, ngày 28/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã HBC).

Theo đó, HBC dự kiến phát hành thêm 1.620.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 12%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận cổ tức năm 2007 là 12 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Địa điểm thực hiện: Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì thực hiện tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán thì thực hiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình – số 235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HBC vào các ngày 25, 28 & 29/07/2008.