18:41 23/03/2010

HBD tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền

Huyền Thương

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HBD từ tháng 9/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HBD từ tháng 9/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký chứng khoán vừa thông báo ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HNX)

Theo đó, ngày 25/5, HBD sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu - 2.000 đồng/cổ phiếu.
 
Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 
Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương - Lô 89, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.
 
Chi nhánh Trung tâm lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HBD vào các ngày 30/3, 31/3, và 1/4/2010.