23:17 30/12/2008

HBE trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 16/2/2009, HBE sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá

Biểu đồ giá cổ phiếu HBE từ tháng 7/2008 đến nay -Nguồn: VNDS.
Biểu đồ giá cổ phiếu HBE từ tháng 7/2008 đến nay -Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 15/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE-HASTC).

Theo đó, ngày 16/2/2009, HBE sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh - số 58 đường Phan Đình Phùng – thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HBE vào các ngày 14/1, 15/1 và 16/1/2009.