00:02 04/01/2010

HBE và SVC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của HBE và SVC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SVC từ tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SVC từ tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của HBE và SVC.

* Ngày 11/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX).

Theo đó, ngày 2/2/2010, HBE sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh - số 58 đường Phan Đình Phùng - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HBE vào những ngày 8, 11, và 12/1/2010.

* Ngày 15/1/2010 là thời hạn để trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE).

Theo đó, ngày 29/1/2010 , SVC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 5% - 500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Savico - số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SVC vào những ngày 14, 15 và 18/1/2010.