10:37 16/03/2010

HBS đăng ký niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HNX

Huyền Thương

Ngày 10/3, sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS)

HBS có vốn điều lệ thực góp là 300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1 - 2, tòa nhà 34 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
HBS có vốn điều lệ thực góp là 300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1 - 2, tòa nhà 34 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày 10/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS).

Theo đó, HBS đăng ký niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên sàn HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1 - 2, tòa nhà 34 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Năm 2009, doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty đạt 83,7 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 51,67 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.205 đồng/cổ phiếu.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và lưu ký chứng khoán.