08:24 21/04/2011

HBS lãi 304 triệu đồng trong quý 1

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Biểu đồ tỷ trọng cơ cấu doanh thu của HBS.
Biểu đồ tỷ trọng cơ cấu doanh thu của HBS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu trong quý 1/2011 của công ty đạt 14,4 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt gần 10 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,87 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 819 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2011 đạt 304,6 triệu đồng.

Cùng kỳ năm 2010, doanh thu của SBS đạt 11,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,026 tỷ đồng.

HBS cho biết, HBS đạt 304 triệu đồng trong quý 1, giảm 70,37% so với mức 1,026 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được quý 1/2011. Đây là quý đầu tiên kể từ quý 1/2010 công ty đạt lợi nhuận dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước việc hàng loạt công ty chứng khoán bị thua lỗ trong quý 4/2010 và tình hình thị trường chứng khoán không mấy sáng sủa trong quý 1/2011 thì việc HBS không lỗ cũng là một thành công.

Cơ cấu doanh thu trong kỳ của HBS không thay đổi nhiều so với cùng kỳ 2010. Mảng môi giới chứng khoán vẫn là mảng đưa lại nhiều doanh thu nhất và sau đó là hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn.

Năm 2011, HBS thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 40 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

Ngày 21/4, 2.999.980 cổ phiếu niêm yết bổ sung của HBS chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 29.999.800.000 đồng.