14:22 29/07/2011

HCC trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%

Minh Nguyệt

Ngày 10/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 8/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex (mã HCC-HNX).

Theo đó, HCC sẽ trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 30% (100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex - phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Được biết, doanh thu quý 2/2011 của HCC đạt 60,6 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 đạt 98,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,37 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 5,26 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 1.863 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 1.194 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 187 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, cổ tức 15%.