14:38 11/09/2008

HCC trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 13/10/2008, HCC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 22/9/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 và lấy ý kiến về việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm (mã HCC).

Theo đó, ngày 13/10/2008, HCC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Ngày 15/10/2008, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.