09:09 29/09/2011

HCM bác bỏ thông tin rao bán danh sách khách hàng trên Internet

Minh Hà

HCM khẳng định các danh sách khách hàng của HCM đang bị rao bán trên internet là danh sách giả

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) thông báo các nội dung liên quan đến việc rao bán danh sách khách hàng HCM trên Internet.

Cụ thể, theo HCM, việc một số trang web rao bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật và đã được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông... Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm theo đúng các quy định pháp luật.

Để bảo vệ khách hàng và uy tín của Công ty, HCM đã chủ động kiểm tra các website rao bán thông tin danh sách khách hàng trên internet. Công ty đã trực tiếp liên hệ để lấy được danh sách đang rao bán. Thực tế các website đang rao bán cũng một danh sách, và họ gọi đó là danh sách khách hàng của HCM. Qua kiểm tra đối chiếu với dữ liệu tại Công ty thì không có một kết quả nào trùng khớp với khách hàng của HCM.

Như vậy, HCM khẳng định các danh sách khách hàng của HCM đang bị rao bán trên internet là danh sách giả. Hiện nay, HCM đã có đủ bằng chứng về việc vi phạm pháp luật của các website này và chúng tôi đã yêu cầu họ chấm dứt hành vi xâm phạm đến uy tín của HCM.

Được biết, tính đến ngày 24/8, HCM đang nắm giữ 225.191 cổ phiếu quỹ.