15:44 17/04/2014

HCM báo lãi trên 120 tỷ đồng trong quý 1

Hà Anh

HCM cho biết lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt trên 120 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC (mã HCM-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu quý 1 đạt 226,47 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt lên 68,84 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt trên 81 tỷ đồng, doanh thu khác đạt trên 75 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt trên 120 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

HCM cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1 của công ty tăng 91% so với cùng kỳ là do nghiệp vụ tự doanh của công ty trong quý 1 có kết quả khả quan khi công ty tiếp tục thực hiện hóa phần lợi nhuận từ danh mục đầu tư.

Mặt khác, giá trị bình quân toàn thị trường trong quý 1/2014 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2013 và thị phần môi giới của công ty tiếp tục duy trì nên doanh thu môi giới tăng mạnh trong quý 1/2014.

Kết thúc quý 1/2014, HCM đứng vị trí thứ 2 với 11,35% trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE.

Tính đến ngày 31/1/2014, tiền của HCM đạt trên 1.020 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tăng 439 tỷ đồng lên 833 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 751 tỷ lên 2.153 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 615 tỷ đồng, tăng 99 tỷ so với hồi đầu năm.