14:53 09/01/2013

HCM nắm giữ gần 11% vốn tại Quỹ VFMVFA

Hà Anh

Ngày 7/1, HCM đã mua 647.660 chứng chỉ quỹ VFMVFA, nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ lên 2.622.730 chứng chỉ quỹ

Diễn biến chứng chỉ quỹ VFMVFA trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến chứng chỉ quỹ VFMVFA trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (mã HCM-HOSE) báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE).

Theo đó, ngày 7/1/2013, HCM đã mua 647.660 chứng chỉ quỹ VFMVFA, nâng số lượng chứng chỉ quỹ VFMVFA mà HCM nắm giữ từ 1.975.070 chứng chỉ quỹ, chiếm 8,21% lên 2.622.730 chứng chỉ quỹ, chiếm 10,91% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Hiện, cổ đông lớn nhất của quỹ VFMVFA là Ngân hàng Thương mại Phát triển Tp.HCM, nắm giữ 2,64 triệu chứng chỉ quỹ, chiếm 10,98% và HSC là cổ đông lớn thứ hai với 2.622.730 chứng chỉ quỹ, chiếm 10,91% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Tính đến ngày 3/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ VFMVFA đạt 7.167 đồng/chứng chỉ quỹ.

Được biết, HCM ước tính kết quả kinh doanh năm 2012 với doanh thu đạt 550 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 245 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch năm 2012 và tăng 27% so với năm 2011.