08:34 25/08/2011

HCM phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

Hà Liên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) thông báo đã chào bán thành công 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Tính đến ngày 24/8/2011, HCM đang nắm giữ 225.191 cổ phiếu quỹ.
Tính đến ngày 24/8/2011, HCM đang nắm giữ 225.191 cổ phiếu quỹ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) thông báo đã chào bán thành công 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, hai tổ chức nước ngoài đã mua toàn bộ lượng trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá, 1 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất năm đầu tiên cố định là 14%/năm.

Từ năm thứ 2 trở đi áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm trong lần phát hành gần nhất trước ngày trả lãi cộng 2%/năm. Ngày phát hành là 24/8/2011.

Trái phiếu không được niêm yết và có thể được HSC mua lại một phần hay toàn bộ vào bất kỳ lúc nào dù trái phiếu chưa đáo hạn.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Được biết, HCM vừa công bố tổng số cổ phiếu quỹ hiện công ty đang nắm giữ đến ngày 24/8/2011 là 225.191 cổ phiếu.

Trước đó, HCM cho biết, tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011 đạt 179.634 tỷ đồng; chi phí hoạt động trong 6 tháng là 70,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 109,461 tỷ đồng và 88,539 tỷ đồng, EPS tính đến ngày 30/6/2011 đạt 1.479 đồng.