13:22 13/12/2009

HCM trả cổ tức 10% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

N.Anh

Dự kiến trong quý 4/2009, HCM sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá

HCM thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.
HCM thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM (mã HCM-HOSE) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009).

Theo đó, HCM thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2009.

HCM cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư của công ty theo tỷ lệ 2:1 - cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 19.699.700 cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý 1/2010.

Bên cạnh đó, HCM cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 836.900 cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện là quý 1/2010. Vốn điều lệ sau khi phát hành là 600 tỷ đồng.

Toàn bộ cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009) sẽ được niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.