08:39 20/06/2015

HDBank cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn ODA

Thanh Tú

HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được Bộ Tài chính lựa chọn là đầu mối cho vay lại

HDBank chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính trong dự án cho vay lại này.
HDBank chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính trong dự án cho vay lại này.
HDBank vừa được Chính phủ phê duyệt là ngân hàng thay mặt Bộ Tài chính cho vay lại hơn 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA từ JICA để thực hiện dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2.

HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được Bộ Tài chính lựa chọn là đầu mối cho vay lại và chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính.

HDBank đã trực tiếp thực hiện thẩm định đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và sẽ thực hiện các thủ tục giải ngân, thu nợ, lãi, phí... ; kiểm tra, giám sát và quản lý toàn bộ quá trình sử dụng vốn vay trước, trong và sau khi giải ngân.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tháng 12/2014 vừa qua, việc HDBank được lựa chọn là ngân hàng thay mặt Bộ tài chính cho vay lại hơn 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA để thực hiện Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 đã minh chứng cho uy tín, năng lực tài chính và sự phát triển vững mạnh của ngân hàng.