11:27 27/07/2010

HDBank hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận năm

Thùy Duyên

6 tháng đầu năm, Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) đạt 132 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 44% kế hoạch năm

Năm 2010, HDBank đặt chỉ tiêu đạt 25.000 tỷ đồng tổng tài sản; lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng; ROA là 1,02% và ROE là 11,8%.
Năm 2010, HDBank đặt chỉ tiêu đạt 25.000 tỷ đồng tổng tài sản; lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng; ROA là 1,02% và ROE là 11,8%.
6 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) đạt 132 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 44% kế hoạch năm.

Cuối tuần qua, HDBank tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị trên, HDBAnk cho biết, tính đến hết tháng 6/2010, tổng tài sản đã đạt 22.000 tỷ đồng, gần 90% kế hoạch năm 2010, tăng 52,39% so với cùng kỳ năm trước; huy động vốn 6 tháng đầu năm là 19.636 tỷ đồng, đạt 93,51% kế hoạch, tăng 58,18% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đạt 7.442 tỷ đồng, bằng 70,88% kế hoạch, tăng 17,03% so với cùng kỳ năm trước.

Về lợi nhuận, 6 tháng đầu năm HDBank có 132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 44% kế hoạch năm (theo chỉ tiêu 300 tỷ đồng mà đại hội cổ đông trước đó thông qua), tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu của ngân hàng này được khống chế ở mức 1,4%.

Theo nghị quyết thông qua hồi tháng 3/2010, năm nay HDBank đặt chỉ tiêu đạt 25.000 tỷ đồng tổng tài sản; lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng; ROA là 1,02% và ROE là 11,8%; chi trả cổ tức tối thiểu 11%.