14:26 01/07/2011

HDBank hợp tác toàn diện với Licogi và Sovico Holdings

Khánh Hòa

Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) vừa ký hợp tác toàn diện với Tổng công ty Licogi và Công ty Cổ phần Sovico

Lễ ký hợp tác giữa HDBank với Licogi và Sovico Holdings.
Lễ ký hợp tác giữa HDBank với Licogi và Sovico Holdings.
Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi) và Công ty Cổ phần Sovico (Sovico Holdings).

Theo đó, Licogi sẽ là khách hàng chiến lược của HDBank trong hợp tác tín dụng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng và hợp tác đầu tư. Đồng thời Licogi còn là đối tác chiến lược của Sovico Holdings  trong hợp tác đầu tư các dự án, thi công xây lắp các công trình…

Theo nội dung hợp tác, HDBank sẽ tài trợ vốn phục vụ cho việc kinh doanh của Licogi và các đơn vị thành viên với điều kiện ưu đãi. Ngoài ra, HDBank còn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Licogi, các công ty thành viên, đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên của Licogi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của HDBank với mức lãi suất và phí dịch vụ ưu đãi nhất.

Về phía Sovico Holdings, bên cạnh việc thu xếp tài chính cho các dự án do Licogi làm chủ đầu tư hoặc hai bên cùng hợp tác làm chủ đầu tư thông qua HDBank, Sovico Holdings còn tạo điều kiện để Licogi và các công ty thành viên của Licogi tham gia xây lắp các dự án công trình công nghiệp, hạ tầng cơ sở và dân dụng do công ty này làm chủ đầu tư cùng với Licogi.

Licogi cũng sẽ hợp tác với Sovico Holdings đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng, đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện, đảm nhiệm công tác thi công xây lắp các dự án do Sovico Holdings  làm chủ đầu tư hoặc góp vốn đầu tư.