07:23 18/11/2015

HDBank ra mắt sản phẩm tiết kiệm trực tuyến

Thanh Mai

Như hình thức gửi góp, người gửi đều đặn “bỏ heo” qua tiết kiệm trực tuyến đến lúc đạt số tiền mong muốn

Với sản phẩm này, khách hàng lựa chọn mức tiền gửi định kỳ hàng tháng 
hoặc hàng quý với số tiền tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng/tháng hoặc 
300.000 đồng/quý, tích lũy với kỳ hạn tới 10 năm tại HDBank.
Với sản phẩm này, khách hàng lựa chọn mức tiền gửi định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý với số tiền tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng/tháng hoặc 300.000 đồng/quý, tích lũy với kỳ hạn tới 10 năm tại HDBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) vừa đưa ra thị trường sản phẩm tiết kiệm trực tuyến với những đặc điểm đáng chú ý.

Đây là loại hình tiền gửi tiết kiệm VND có kỳ hạn từ 1 năm đến tới 10 năm. Việc mở rộng kỳ hạn rất dài này nhằm gắn với nhu cầu “bỏ heo” của nhiều khách hàng, trong một quá trình, nhưng có cơ chế khá linh hoạt cho đồng vốn của họ.

Cụ thể, nhằm tăng thêm lựa chọn trong dịch vụ tiền gửi cho khách hàng, HDBank đưa ra sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm bảo ngân online”. Với sản phẩm này, khách hàng có thể chủ động mở tài khoản tiết kiệm qua kênh Internet Banking của HDBank và gửi góp một số tiền cố định theo định kỳ phù hợp với kế hoạch tài chính của khách hàng.

Với sản phẩm này, khách hàng được chủ động gửi và rút tiền trực tuyến trên kênh Internet Banking của HDBank vào mọi lúc, mọi nơi. Trong kỳ hạn gửi tiền, khách hàng vẫn được chủ động điều chỉnh tài khoản trích tiền, tài khoản thụ hưởng trực tuyến bất cứ lúc nào mà không cần đến quầy giao dịch.

Theo đại diện HDBank, nhiều người có nhu cầu tiết kiệm để có số tiền mong muốn trong tương lai, giống như hình thức gửi góp, “bỏ heo” hàng ngày hoặc hàng tháng… Với sản phẩm trên, khách hàng lựa chọn mức tiền gửi định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý với số tiền tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng/tháng hoặc 300.000 đồng/quý.

Đến định kỳ gửi tiền, HDBank sẽ tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng chuyển vào tài khoản tiết kiệm trực tuyến nói trên. Khách hàng được linh hoạt chọn loại sản phẩm có lãi suất thả nổi hoặc cố định theo nhu cầu với mức lãi suất cạnh tranh và ưu đãi trong từng thời kỳ của ngân hàng này.

Có đặc tính tích lũy và khá linh hoạt như trên, tài khoản tiết kiệm này còn có giá trị chuyển nhượng hoặc cầm cố vay vốn tại HDBank nếu khách hàng có nhu cầu.